Pokud jste zejména začínající kačer bez zkušeností, věnujte svoji pozornost nejen symbolům, které ukazují na obtížnost nebo terén keše a na její atributy, ale i listingu, který Vás upozorní na nebezpečí, která s odlovem souvisí. Žádná keš, ať už vypadá sebelépe totiž nestojí za Vaše zničené zdraví.

Mezi námi je mnoho začínající kačerů, kteří se do geocachingu pouštějí bez nastudovaných znalostí. Jak jsem se nedávno dozvěděl, není výjimkou, že aplikace geocachingu je již nainstalována v novém telefonu při jeho koupi. Chytré telefony a snadný přístup k GPS tak z této zábavy udělaly masovou záležitost nejen v Česku. Můžeme diskutovat, jestli tím geocaching trpí nebo ne, nicméně faktem zůstává, že zde takovou situaci máme a rozhodně se lepšit nebude. Právě masové rozšíření GPS do telefonů může za to, že velká část geocacherů vyrazí na svoji první na keš podle mobilní aplikace, aniž by znala jakákoliv pravidla nebo dokázala dostatečně porozumět listingu, který se u každé keše nachází.

tomiczech

Pojďme si tedy říci něco, co je pro ostřílené kačery denním chlebem, ale začátečníkovi může pomoci s výběrem keše a hlavně mu pomůže nepřecenit svoje síly nebo nepodcenit situaci, která by mohla při odlovu nastat.

 

 

Každý vlastník keše při zakládání schránky zadává několik parametrů, které jsou zveřejněny u každé keše. Jedná se o „D“ (obtížnost – jak těžké bude keš vyluštit a získat správné souřadnice), „T“ (terén – fyzická obtížnost) a další volitelné atributy, které jsou formou ikon v listingu (viz. následující dva obrázky). Tyto informace by si měl každý kačer, který se chystá lovit nastudovat! Tyto informace jsou stejně důležité jako ostatní informace v listingu. Na oficiálním webu je „D“ a „T“ reprezentováno formou hvězdiček a „ostatní atributy formou ikon“. U oficiální aplikace například pro android najdete tyto informace také přímo na stránce keše (po jejím rozkliknutí). Na následujících obrázcích jsou tyto informace zvýrazněny červeně.

listing na geocaching.com
popis v mobílní aplikaci

Jak taková nastavení vypadají při zakládání keše?

založení keše

"D" - obtížnost

Říká nám jak těžké bude keš vyluštit a získat správné souřadnice

1 – Jednoduchá

2 – Průměrně složitá

3 – Náročná

4 –  Velmi náročná

5 – Extrémně náročná

 

Mohou být uvedeny i mezistupně ( 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5 )

"T" - terén

1 – dostupná pro vozíčkáře

2 – běžný terén

3 – náročný terén

4 – vyžaduje velkou fyzickou zdatnost

5 – vyžaduje speciální vybavení (lezecké, potápěčské, apod … )

 

Mohou být uvedeny i mezistupně ( 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5 )

Obrázkové Atributy

Upozorňují i na případná nebezpečí spojená s keší (kliknutím jednotlivé obrázky zvětšíte).

Závěr

Mimo tyto výše zmíněné informace, které můžete najít u každé keše je třeba věnovat pozornost i listingu (psaná informace o keši), který velmi často obsahuje dodatečné informace. Většinou se tyto informace o keši týkají hrozících nebezpečí při odlovu nebo  informací, jakou minimální výbavu budete při odlovu potřebovat. 

Lezecké ( T5 – terén 5)  keše často obsahují upozornění na nutnost lezecké výbavy, podvodní keše ( také T5) upozorňují na nutnost potápěčského výcviku. Vyjimkou nejsou ani keše, které Vás upozorní například na pravidla chování v jeskyních a nutná opatření, která se týkají takového odlovu.


Pokud jste zejména začínající kačer bez zkušeností, věnujte svoji pozornost nejen symbolům, které ukazují na obtížnost nebo terén keše a na její atributy, ale i listingu, který Vás upozorní na nebezpečí, která s odlovem souvisí. 


A nezapomínejte na důležitou věc.

„Pokud si myslíte (nebo jen cítíte), že na keš nestačíte nebo že by Vám hrozilo nebezpečí, keš raději nelovte!“

Žádná keš, ať už vypadá sebelépe totiž nestojí za Vaše zničené zdraví. Myslete prosím na tato pravidla až půjdete příště (nebo snad prvně) lovit . … Lovu zdar, Váš tomiczech !!!

Images of geocaching.com used with permission. Copyright Groundspeak Inc. 2000-2022. All rights reserved.

3 Comments

  1. Pingback: Začínáme s geocachingem 4 – popis keše (listing) – www.zasipkou.xyz

Comments are closed.