daisy.imitate.bolts

Daisy imituje šrouby? Že jsem se zbláznil a píši do nadpisů nesmysly? I to by se mohlo zdát. Pro ty, kteří tuto věc neznají, si vysvětlíme o co jde. 

*

Protože jsme na stránce o geocachingu, určitě Vás nepřekvapí, když Vám někdo napíše,  že máte sraz na souřadnicích N 50° 05.331 E 014° 27.101 . Jedná se asi o nejběžnější zápis geografických souřadnic na elipsoidu. Systém nese název WGS-84. Můžete ovšem narazit i na jiné systémy zápisu souřadnic. V podstatě není pravidlo, že by k určení zeměpisné polohy bylo nutně zapotřebí používat pouze čísla. Existují způsoby určení polohy, u kterých narazíte na směsice znaků nebo dokonce pouze na písmena (pokud neberu v úvahu tečku a ostatní pomocné znaky). U formátu v nadpisu jsou dokonce celá slova. Náš nadpis jsou vlastně souřadnice polohy napsané pomocí W3W. Teď už snad začíná nadpis dávat smysl.

*

*

W3W je zkratka pro what3words a souřadnice polohy jsou uváděny za pomoci 3 slov. Pozor, nejde o věty, které by měly dávat smysl, ale o samostatná slova oddělená tečkou. Společnost what3words založili v roce 2013 Chris Sheldrick, Jack Waley-Cohen, Mohan Ganesalingam, a Michael Dent. Jejich systém  určování polohy rozděluje naši planetu na čtverce o velikosti 3×3 metry a každé z těchto míst je definováno právě pomocí tří slov. Přijde Vám to zbytečné? Když se nad tím zamyslíte, jde o geniální systém, který vychází z jednoduchého nápadu, snadné zapamatovatelnosti a použití. Pokud Vám nadiktuji souřadnice za pomoci čísel, pravděpodobně si je budete muset zapsat. Pokud Američanovi řeknu, aby v osm večer přišel na místo just.finishing.awards – pravděpodobně si vše zapamatuje na první dobrou. A o tom to celé je.

*

Výběr slov prochází za pomoci algoritmu pečlivou selekcí, tak aby se podobná slova neobjevovala poblíž sebe. Takový výběr má předcházet situacím, kdy se přeslechnete a díky tomu si spletete adresu. Podobná slova mají být tak daleko od sebe, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o omyl v zadání. Vynechána jsou také homonyma a tvary s různou výslovností (rozdíl např. mezi britskou a americkou angličtinou). 

*

Jedna z velkých výhod tohoto systému je snadná zapamatovatelnost. Česká slova nejsou zatím zahrnuta (Čestina je již zahrnuta 3.3.2018). Obsaženo je zatím 14 jazyků. Systém začínají využívat k určení adresy např. hotely a je nasnadě, že díky své jednoduchosti se brzy dočkáme jeho masivnějšího rozšíření a to pravděpobně hlavně v komerční sféře.

*

*

K zaobrazení  souřadnic můžete využít například web nebo mobilní aplikaci samotných vývojářů what3words. Pokud využíváte k hledání keší český program Locus, tak i ten již zvládá zobrazení a sdílení polohy v tomto formátu. Odkaz na návod pro Locus najdete zde.

*

A na závěr nám zkuste napsat, k jaké historicky významné události došlo na souřadnicích z nadpisu.

Teď se ukáže, kdo z Vás dočetl článek až sem. Ahoj příště.

*

*

zdroje:

www.what3words.com

www.wikipedia.com

*