www.zasipkou.xyz

Když miluješ geocaching
 

News

To the Czech Geocachers, and geocachers everywhere. You are in our hearts and thoughts as we all navigate a very difficult situation worldwide. Together, we will make it through and return to a time where we can gather and celebrate together. Until that time, know that we are with you and sending you strength and love from Seattle.

Českým geocacherům a geocacherům všude ve světě. Jste v našich srdcích a myšlenkách, protože všichni procházíme velmi obtížnou situací. Společně to zvládneme a vrátíme se do doby, kdy se budeme moci společně shromažďovat a oslavovat. Do té doby vězte, že jsme s Vámi a posíláme Vám sílu a lásku ze Seattlu.

Bryan Roth