O nás

O nás:

www.zasipkou.xyz je osobní, nekomerční blog pro geokačery (www.zasipkou.xyz is personal, non-commercial blog for geocachers).

Cookies:

Při návštěvě internetových stránek www.zasipkou.xyz může dojít k uložení informací ve formě “cookies” na počítači návštěvníka stránek. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům návštěvníka nebo sledovaní návštěvnosti stránek. V případě, že návštěvník nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

Odkazy na jiné stránky:

Internetové stránky www.zasipkou.xyz obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemáme kontrolu. Pokud návštěvník navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

*

I přesto, že se snažíme všude označit zdroje, ze kterých čerpáme, ať jsou to citace nebo obrázky, může se stát, že něco uděláme špatně. Pokud se tak stane, neváhejte nás kontaktovat. Neprodleně zjednáme nápravu.