Jak se zakládá keš v hospicu

Napadlo by Vás někdy založit keš nebo publikovat event v hospicu? Nás to napadlo a výsledek je podle logů skvělý. A jak takový nápad vznikal?

Napadlo by Vás někdy založit keš nebo publikovat event v hospicu? Nás to napadlo a výsledek je podle logů skvělý. A jak takový nápad vznikal se dozvíte právě teď?

*

Před přibližně rokem jsem tady v Plzni, v Hospicu svatého Lazara doprovázel svého dědečka a protože péče lidí, kteří zde pracují byla skvělá, lámal jsem si hlavu jak hospic podpořit. A protože vím, že různí dobrovolníci zde pomáhají celoročně, oslovil jsem hospic s nabídkou CITO eventu. Původní nápad byl pomoci například s malováním pokojů nebo jinými drobnými pracemi. Na můj dotaz odpověděl Viktor Glier, který má v hospicu na starosti komunikaci a fundraising, a přišel s nápadem, který jsem nečekal: “Pojďme v hospicu udělat keš.” 

V počátku jsem měl opodstatněné obavy, jestli je keš v hospicu vhodná a to ne proto, že bych si myslel, že by sem lidé neměli chodit, ale protože jsem se bál, že kačeři mohou rušit pacienty hospicu. A tak jsme společně s Viktorem začali hledat vhodné místo, které by nejen nerušilo pacienty, ale na které by neměli obavu přijít ani kačeři. Důvodem je to, že mezi lidmi totiž existuje hodně tabu o odcházení a samozřejmě i o hospicích. Nápadů byla spousta, od umístění před vstupem, až po terasu přímo v hospicu. Při rozhodování o typu keše jsme využili i plzeňskou komunitu s otázkou, zda by vnímala lépe tradiční keš s kvalitním listingem nebo mysterku s otázkami z historie hospiců. Zvítězila tradička umístěná v recepci hospicu.

 

anketa

A proč právě toto místo? Kačeři zde neruší pacienty hospicu, v recepci pracují milé paní recepční, které rády poskytnou informace o fungování hospicu a ještě si zde, pokud chcete, můžete zakoupit propagační věci nebo věci vyrobené samotnými pacienty, kdy výtěžek z jejich prodeje jde na další fungování hospicu.

 

[singlepic id=563 w= h= float=none]

 

Jak už jsem napsal výše, provází mezi veřejností povědomí o hospicové péči různá tabu a tak se ruku v ruce se zakládáním keše vyrojil i nápad na pořádání eventu, který by kačerům pomohl nahlédnout pod pokličku fungování hospicu a snad i pomohl zbourat některá zažitá tabu.

Event, stejně jako publikace keše se uskutečnil 18.9.2018 a dorazilo na něj cca 30 kačerů. U vchodu nás uvítal Viktor a vzal si slovo. Chvíli povídal o práci v hospicu před budovou a pak vzal nás kačery do společenské místnosti, která se dá lehce změnit i na kapli. To pro případ, že jsou mezi pacienty věřící. Bylo vidět, že téma kačery zaujalo. Viktor mluvil nejen o paliativní péči, ale i o ostatních činnostech hospice a o dobrovolnících, kteří sem docházejí. Mezi činnosti, které patří do běžné náplně hospicu patří například canisterapie, docházejí sem za pacienty poníci nebo dobrovolníci, kteří čtou pacientům z knížek. Vyjimkou není ani situace, kdy do ruky vezme kytaru některý z ošetřovatelů nebo  přímo pan ředitel a pak se z terasy dá slyšet i koncert. 

Přibližně v polovině povídání pípla všem hospicová keš a tak se všichni mohli přesunout do recepce. Po hromadném odlovu keše (společné FTF) následovalo volné povídání s dotazy a každý se ještě mohl za doprovodu podívat na terasu (fotky naleznete v galerii pod článkem). Kačerům, kteří přišli, patří velké poděkování, protože nejen, že poctivě poslouchali, ale ještě si na recepci zakoupili spoustu hospicových ponožek (a ty jsou fakt stylové).

Tímto článkem zároveň děkuji Viktorovi za skvělý nápad, panu řediteli za to, že tuto keš umožnil, paním recepčním za to, jak jsou na kačery příjemné a samozřejmě Vám kačerům za to, že se Vám keš líbí a že oceňujete práci hospicu, jak se dá i vyčíst z logů u keše a eventu (odkaz na keš i event najdete pod článkem). Díky.

*

Kromě péče děláme také osvětu. Chceme informovat co nejširší veřejnost o hospicové a paliativní péči, protože se pořád…
Zveřejnil(a) Hospic svatého Lazara dne Středa 19. září 2018

 

Keš má T1 a D2,5, takže při jejím hledání budete muset použít svůj důvtip. V keši je vložen kromě logbooku také TB hotel a na repci jsou dostupná CWG. Keš je přístupna na recepci hospicu  od 8:00 do 18:00 (včetně sobot a nedělí)

Budu nesmírně rád, pokud si náš nápad s keší nebo eventem v hospicu vezmete za svůj a třeba zkusíte něco podobného i u Vás.


Hospic svatého Lazara v Plzni:

 

Hospic svatého Lazara byl založen před 20 lety (v dubnu 1998) jako v té době teprve třetí hospic v ČR. Nejde o dům s pečovatelskou službou, léčebnu dlouhodobě nemocných ani domov pro seniory. Hospic je specializované zdravotnicko-sociální zařízení, doprovázející umírající v závěru jejich života a poskytující podporu také jejich rodinám a blízkým. Cílem hospicové a paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin – zajišťuje se ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, pacienti mají garanci, že v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.

 

 

V současné době je Hospic svatého Lazara pro celý Plzeňský kraj jediným lůžkovým zařízením (existují ještě domácí neboli mobilní hospice), poskytujícím hospicovou a paliativní (tj. na léčbu bolesti zaměřenou) péči. Tým, složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, ergoterapeutky, sociální pracovnice, v případě vyžádání i psycholožky a duchovního zde doprovodí za rok okolo 300 lidí v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Hospic svatého Lazara nespadá pod město Plzeň ani Charitu. Jako u většiny ostatních hospiců v ČR jde o nezávislou nestátní neziskovou organizaci (zapsaný spolek), která musí z důvodu legislativního vakua k zajištění svého fungování spoléhat na přízeň dárců z řad jednotlivců, firem, obcí, nadací a pomoc dobrovolníků.

 

Pro koho je hospic určen:

 

Hospic je určen nevyléčitelně nemocným, u nichž byla ukončena kurativní léčba, tj. léčba příčiny nemoci. V hospici pokračujeme v paliativní léčbě, zejména zmírnění bolesti a dalších nepříjemných příznaků, které pokračující onemocnění doprovázejí. Nemocným zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou péči. 

 

Hospic nenahrazuje nemocnici, stejně jako domov důchodců či léčebnu dlouhodobě nemocných, rehabilitační zařízení apod. Hospic není určen k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu, protože všechno, co nabízí, je možné za vhodných podmínek poskytnout nemocnému i doma – pak mluvíme o tzv. “domácí hospicové péči”.

 

Někteří nemocní do hospice přicházejí, protože se doma nedaří zvládnout bolest či jiné nepříjemné příznaky choroby. Někdy pak stačí během krátké doby upravit a nastavit léčbu bolesti a nemocný se může vrátit zpět do domácího ošetřování. Možnosti moderní medicíny nejsou sice neomezené, jsou však mnohem větší, než byly před několika lety. Nemůžeme-li některé nemoci vyléčit, jsme prakticky vždy schopni pacienta zbavit nesnesitelných bolestí a dalších příznaků, a to samo o sobě není málo. 

 

 


oskarek.cz
výrobcem keše je obchod oskarek.cz

 

Odkaz na událost: https://goo.gl/Azp6uV
Odkaz na hospicovou keš: https://goo.gl/Ch6sjz

[ngg src=”galleries” ids=”20″ exclusions=”563,558,559″ display=”basic_imagebrowser”]