A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Stalo se Vám někdy, že Vám revírník vrátil keš k dopracování, protože v názvu keše byla diakritika (háčky a čárky nad písmeny)? Některým možná ano. Dost často se Vám ale mohlo stát, že revírník tuto chybu opravil sám, aby neprodlužoval schvalování keše. Přicházejí ale nová pravidla, která diakritiku v názvech keší nijak neomezují.

*

Na různých stránkách facebooku se dnes objevily dotazy k tomuto pravidlu. A protože nám kačerům není úplně jasné, co tato změna přináší a proč se uskutečnila, přinášíme citaci k tomuto tématu z Wiki českých revírníků.

*

Na četné žádosti z řad kačerů a po zvážení všech pro a proti, jsme rozhodli, že právě nyní je ta správná doba, pro změnu regionálního pravidla o diakritice. Od této chvíle je na volbě každého ownera, zda diakritiku v názvu použije nebo ne. Co nás k tomuto přesvědčení vedlo, zkusíme nastínit v následujících řádcích. V počátku geocachingu byla podpora diakritiky spíše tristní a problémy byly skoro všude.

 

-nejdříve nefungovala čeština pořádně ani na webu, diakritika se překládala na html entity

-čeština nefungovalo v GPS, garminy „zamrzaly“ a listingy nebyly čitelné

-diakritiku nepodporovala většina nečeských programů na PC ani v mobilech

-nefungovalo vyhledávání

 

Postupně GS všechny tyto chyby odstranil a zavedl podporu pro mezinárodní znakovou sadu UTF8, Garminy v novějších firmwarech podporují UTF8 také a většina programů již nemá s češtinou žádné problémy. Nakonec GS nasadil nový vyhledávací engine, který již vyhledává dobře i v textech s diakritikou.

 

Některé výhody, které změna přinese

-názvy nebudou zkomolené, často docházelo k úplné změně významu nebo různým komickým situacím

-zjednoduší se proces schvalování pro ownery i reviewery

-skoro všichni dnes automaticky používají diakritiku v mobilech, v mailech, komunikátorech i na webu. Proto to se domníváme, že to bude pro většinu intuitivnější a přirozené.

-GS přidal diakritiku i do krajů, zavedl název Czechia, tak je snad ten správný čas i na tuhle dlouho odkládanou změnu.

 

Abychom byli upřímní, tak je tu i jedna nevýhoda, která vyplývá z logiky věci. Budou spolu koexistovat názvy keší s diakritikou a bez, takže už to nebude tak „krásně“ jednotné a při vyhledávání občas bude třeba zkusit i variantu „s“ nebo „bez“ diakritiky. Nicméně věříme že výhody již jasně převažují a problémů bude minimum.

 

Kolektiv českých reviewerů

~ zdroj: Wiki českých revírníků

*

Je Vám to jasné? Konec vysvětlení je možná trochu zavádějící a tak doplním jednu důležitou informaci. Pokud bude někdo vyhledávat Vaši starou keš bez diakritiky ( a vy ji nově přejmenujete na keš na s diakritikou), web GC ji nenajde. Stejné pravidlo platí i obráceně. Pokud kačer svoji novou keš zprovozní s diakritikou a Vy ji následně budete vyhledávat bez diakritiky, nenajdete ji. Takhle to celé momentálně funguje. Rozmyslete si tedy pečlivě, zda začnete názvy svých starých keší upravovat. 

*

Na závěr bych čistě subjektivně mohl uvést, že by bylo lepší keše uvádět bez diakritiky, ale je na každém kačerovi, jakou cestu zvolí.

 

 

zdroj: 

https://reviewer.cz/diakritika_v_nazvech_kesi