Některé keše dělají vrásky nejen kačerům (a nejedná se o mysterky). Řeč je o Policii České republiky.

Když jsem začínal s geocachingem, platilo jedno zásadní pravidlo a tím bylo umisťování keší do míst, kde to má smysl a opodstatnění. Geocache měly jednoduše být na zajímavých místech a ve spojitosti se zajímavými objekty, místy v přírodě, měly být věnované výrazným osobnostem z našich dějin nebo nás měly něco nového naučit. Při pohledu do aktivní mapy, musí být dnes každému jasné, že tento smysl se ztrácí se vzrůstající oblibou této hry mezi širokou veřejností. Pravidlo o zakládání pouze na “historicky nebo přírodně zajímavém” místě nelze vymáhat. Jiná pravidla bychom ale při zakládání keší dodžovat měli.

Některé geocache dělají totiž vrásky nejen kačerům (a nejedná se o mysterky). Řeč je o Policii České republiky. Nejen ve světě, ale i u nás se totiž množí případy, kdy musí policie prověřovat oznámení na podezřelé předměty, ze kterých se ovšem následně vyklube geocache. Náklady na takové prověření mohou jít do desetitisícových a v případě větších měst i do statisícových částek. V Česku sídlí pyrotechnici v Milovicích, Českých Budějovicích, Teplicích, Brně a Frýdku-Místku. Do všech ostatních měst dojíždějí pyrotechnici právě odtud. Například do Plzně musí jet pyrotechnik buď z Teplic nebo Českých Budějovic (pokud se jedná např. o nevybuchlou munici). V případě geocache v centru města by do Plzně jel pravděpodobně pyrotechnik z odboru nástražných výbušných systémů, který sídlí v Praze a Olomouci. Záleží samozřejmě i na momentálním pracovním vytížení pyrotechnické služby.

zdroj: www.policie.cz
zdroj: www.policie.cz

Novosedly - Dnes v odpoledních hodinách přijali policisté oznámení, že při revizi mostů v katastrální území obce Novosedly byl nalezen podivný předmět, který je připevněn ve spodní části mostu. Vznikla obava, že se může jednat o nástražný výbušný systém, a proto na místo ihned vyjela policejní hlídka a ta provedla prvotní ohledání. Jednalo se o most přes potok nacházející se mimo bytovou zástavbu (v polích), a z těchto důvodů se nemusela provádět evakuace osob. Nebezpečím ovšem byla blízkost nedalekého železničního přejezdu. Z těchto důvodů policisté vyrozuměli pracovníky ČD a ti zajistili snížení rychlosti v daném úseku. Na místo byli přizváni policejní pyrotechnici a také hasiči a záchranná služba. Opatření bylo ukončeno po 16 hodině, kdy pyrotechnici potvrdili, že se nejedná o výbušninu, ale o schránku vztahující se ke hře zvané "geocaching".

www.policie.cz

Problémem  nejsou tedy jen keše, u kterých nemá owner povolení vlastníka pozemků, ale dost často i keše, které jsou  na “citlivých” místech.

Keše by se proto bez povolení něměly objevit

 • u vládních budov
 • u vojenských objektů
 • u policejních objektů
 • u vlakových tratí, na nádražích, na letištích nebo zastávkách mhd.
 • u vodáren nebo elektráren
 • u mostů nebo přímo na jejich konstrukcích
 • v obchodních centrech nebo na místech s velkou koncentrací lidí (např. parky)

Většinou se samozřejmě jedná o “udání”, kdy jsou podezřelé geocache hlášeny někým mimo geocachingovou komunitu. Často je podezřelé samo jednání kačerů, kteří hledají nebo umísťují schránku zpět na místo. Jak tedy předcházet problémům ještě před založením keše?

 • Keš by neměla být umístěna bez souhlasu majitele pozemku.
 • Keš by neměla být v blízkosti citlivých objektů (viz. výše)
 • Pečlivě keš označit – nejlépe viditelným nápisem “Schránka hry GEOCACHING”
 • Dát pozor na mudly. Platí pravidlo: “Než odhalit schránku, raději nechat odlov na jindy.”
 • Při zakládání použít hlavu a předvídat.

Policie ČR

Oslovil jsem tiskové oddělení Policie České republiky se zájmem o statistiky případů, ve kterých policie musela svůj zásah směřovat k předmětu, který se nakonec ukázal být neškodnou keší. Bohužel, podle vyjádření se zdá, že v Česku statistiky takových případů neexistují (únor 2017). Nicméně, kpt. Mgr. Luděk Procházka a kpt. Bc. Jaroslav Svoboda zpracovali v minulosti ve spolupráci s ČAGeo informační pdf o možném riziku umisťování keší v blízkosti citlivých objektů s názvem Geocaching – zdroj podezřelých předmětů zároveň policie apeluje na tvůrce a hráče geocachingu v novém článku zde.

Policejní prezidium apeluje na tvůrce a hráče geocachingu
V obci Vraňany byl oznámen nález nástražného výbušného systému, následným prověřením Pyrotechnické služby Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o cache. Minulý týden (28. 5. 2019) v odpoledních hodinách byl oznámen v obci Vraňany nález předmětu, který svým vzhledem vzbudil důvodnou obavu o život a zdraví nálezce. Předmět obsahoval budík, trubičky a drátky a svým vzhledem se nápadně podobal výbušnině. Na místo ihned vyrazila pyrotechnická výjezdová skupina Pyrotechnické služby Policie ČR. Prohlídkou pyrotechnici zjistili, že se nejedná o nástražný výbušný systém, ale o velmi zdařilou atrapu. Následně policisté zjistili, že se u předmětu nachází notýsek tzv. logbook, který slouží k zápisům pro hru Geocaching. Pyrotechnická služba Policie ČR vyjíždí několikrát do roka k oznámenému nálezu podezřelého předmětu, jehož prověřením je zjištěno, že se jedná o schránku hry Geocaching.
Policisté apelují na organizátory a hráče geocachingu, aby dodržovali zákony České republiky. Při tvorbě a umísťování cachek dbali především bezpečnosti.


Co je nástražný výbušný systém (NVS)?
NVS obsahují zápalné nebo výbušné látky, které mohou být časované, odpalované na dálku, či sestaveny tak, aby při nárazu nebo nesprávné manipulaci vybuchly. Často bývají skryty v obalu, aby nebyl okamžitě zjištěn jejich účel.


Co dělat když naleznete podezřelý předmět?
Pokud naleznete podezřelý předmět (zbraň, munici, výbušninu, NVS, zavazadla nebo jiné předměty s neznámým obsahem) žádným způsobem s nimi nemanipulujte, zabraňte přístupu dalších osob a oznamte nález na Policii České republiky nebo na tísňovou linku 158. Neodborným zacházením by mohlo dojít ke zranění osob, vzniku škod či k poškození kriminalistických stop. Pouze policejní pyrotechnik je oprávněn prověřit podezřelý předmět či zneškodnit NVS. Stejně tak postupujte v případě nálezu munice či předmětu munici připomínajícího.

 

Časté dotazy
Mezi časté dotazy patří, zda se osoba dopouští protiprávního jednání, pokud oznámí nález nástražného výbušného systému a následně se prokáže, že tomu tak není. Žádný postih Vám nehrozí, jelikož jste jednali v dobré víře a snaze ochránit bezpečnost osob. Falešné oznámení o uložení NVS ovšem již trestné je. Pokud někdo úmyslně oznámí a vymyslí si uložení NVS může se dopustit trestného činu Šíření poplašné zprávy. Důležité je si uvědomit, že Policie ČR a další složky Integrovaného záchranného systému ČR berou veškerá oznámení velmi vážně a do akce nasazují mnoho sil a prostředků. „Vtipálci“ jsou ve většině případů dopadeni a svému jednání se zodpovídají před soudem. Kromě toho je po dotyčné osobě požadována úhrada nákladů spojených s výjezdem složek IZS, které se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun či více

Ještě bych Vás chtěl na závěr poprosit, abyste nebrali na lehkou váhu informace z článku, abyste dávali při lovení pozor na mudly, abyste keše umisťovali s rozvahou a abychom se všichni snažili nepřidělávat policii práci. Policii zase přeji, ať nemusí zbytečně řešit keše, když by v tu chvíli mohla být potřebná někde úplně jinde. Lovu zdar 🙂

Videa

Zdroj

www.policie.cz a tiskové oddělení Policie České republiky

www.cageo.cz