A.P.E. keš – finální hlasování

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
opice

Ke konci minulého roku jsme v článku “A.P.E. keše – novinka” psali o nálezu jedné ze ztracených keší, tak jak se o ní zmiňoval blog Groundspeaku. Parta nadšenců tenkrát našla jednu ze ztracených A.P.E. keší. V článku byl také odkaz, který Groundspeak zveřejnil a na jehož stránce jste mohli hlasovat o návrzích, které měly určit, co se s  keší stane dále. Groundspeak slíbil, že vybere nejlepší návrhy a dá na začátku roku 2017 hlasovat o tom, jaký účel bude keš plnit v budoucnu.

*

Jak Groundspeak uvádí, do hlasování o osudu keše “Mission 9: “Tunnel of Light” se ke konci roku přihlásilo přes 9000 kačerů. Z hlasování vzešly finální možnosti o kterých můžeme hlasovat i my. Hlasování probíhá ZDE a to do 5. března 2017. Na hlasování máme tedy necelých  14 dní. Součástí hlasování jsou i doplňující otázky.

*

Pro všechny, kterým by se snad v tuto chvíli nelíbilo, že některé možnosti mohou porušovat pravidla hry, píše Groundspeak na blogu toto:

Některé z těchto možností by vyžadovaly výjimku z obecných zásad Geocaching.com. Například je velmi vzácné, aby keš byla odarchivována a to ještě po tak dlouhém časovém období. Nicméně, toto je mimořádná situace, pro kterou máme pocit, že je možné učinit výjimku a to zejména s podporou komunitního hlasování. (3)

~  Help decide the fate of rediscovered APE cache!

*

Volný překlad variant pro hlasování:

Vyberte jednu ze 4 následujících variant (Here are the final ballot choices:) – Bohužel se zdá,  že pořadí otázek se mění.  Dejte si na to pozor!

  1. Aktivovat keš jednou ročně (Activate Once A Year) – Vystavení keše v centrále Groundspeaku jako trekovatelného předmětu a jednou ročně zpřístupnit logování na původních souřadnicích keše – vždy během Ape Mega-eventu ve Washingtonu.
  2. Cestující artefakt (Traveling Artifact) – V tomto případě by byla keš opatřena opět trekovacím číslem s úkolem cestovat po eventech kolem celého světa – logování pouze jako trekovacího předmětu.
  3. Vrátit a reaktivovat (Return and Reactivate) – Vrátit kontejner na původní souřadnice a keš opět aktivovat jako APE keš – logovatelná by byla během celého roku.
  4. Vystavení v centrále Grounspeaku (Display at HQ) –  Vystavení keše jako důležitého artefaktu z historie hry. V tomto případě by keš nešlo logovat, ale byla by označena speciálním trekovacím číslem, které by šlo logovat – přidána unikátní trekovací ikona.

Doplňující otázky:

  1. Máte odlovenu některou APE keš? (Have you found an APE Cache?)
  2. Máte základní nebo premium členství? (Are you a Basic or Premium member?)
  3. Ve které zemi žijete? ( What country do you live in? )

*

zdroje:

(1)  http://wiki.geocaching.cz

(2) Long lost APE cache is found! – autor: Chris – Geocaching HQ’s PR Manager.

(3)  Help decide the fate of rediscovered APE cache! – autor: Chris – Geocaching HQ’s PR Manager.

*

5 Comments

  1. Když si v článku přehodíte body 2 a 3 (vrátit a reaktivovat × vystavení na centrále Groundspeaku), bude pořadí stejné jako v originále, což výrazně usnadní hlasování lidem, kteří jsou angličtinou nepolíbení.

  2. Tak se zdá, že pořadí se mění neustále. Jediný důvod mě napadá, že se možnosti řadí podle počtu momentálních odpovědí na danou variantu. Ale těžko říct. Chce si na to dát pozor.

  3. Pingback: Novinky - jaro 2017 - Kam jsem to schoval ?

Comments are closed.